Цени

Услуга Мярка Единична цена
Шпакловка с шийтрок – 1 ръка кв.м. 4,00 лв.
Шпакловка с шийтрок – 2 ръце кв.м. 8,00 лв.
Шкурене кв.м. 2,00 лв.
Грундиране кв.м. 1,50 лв.
Боядисване с латекс – 1 ръка кв.м. 5,00 лв.
Боядисване с латекс – 2 ръце кв.м. 10,00 лв.
Пясъчна мазилка кв.м. 19,50 лв.
Изправяне на стени  кв.м. 15,00 лв.
Изправяне на ъгли л.м. 15,00 лв.
Лепене на плочки кв.м. от 45 лв.
*цената за лепене на плочни варира в зависимост от големината, размера, вида на плочките и помещението, в което се слагат