ЦЕНИ

Етаж N.ап. Съдърж. На обекта Жилище чиста площ РЗП кв.м. цена в евро
Първи офис   73.60 83.78 продаден
  образ.ц.-І н.   128.72 146.52 продаден
  ІІ ниво   179.02 203.78 продаден
  Ап. 1-І ниво четирист. 78.42 89.10 продаден
  ІІ ниво   65.45 75.05 продаден
  Ап. 2-І ниво тристаен 61.25 69.20 135900
  ІІ ниво   59.34 67.79
      120.59 136.99  
Втори Ап. 3 двустаен 57.56 64.98 запазен
  Ателие 1 двустаен 64.45 72.75 66500
Трети Ап. 5 тристаен 110.72 125.38 продаден
  Ап. 6 двустаен 65.45 74.77 продаден
  Ап. 7 двустаен 65.45 74.77  запазен
  Ап. 8 тристаен 125.63 142.61 запазен
  Ателие 2 двустаен 64.45 72.92 66600
Четвърти Ап.10 тристаен 110.72 125.68 продаден
  Ап. 11 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 12 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 13 тристаен 125.63 142.61 запазен
  Ателие 3 двустаен 64.45 72.92 запазен
Пети Ап. 15 тристаен 110.72 125.68 запазен
  Ап. 16 двустаен 65.45 74.77

запазен

  Ап. 17 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 18 тристаен 125.63 142.61 121000
  Ателие 4 двустаен 64.45 72.92 запазен
Шести Ап. 20 тристаен 110.72 125.68 110900
  Ап. 21 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 22 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 23 тристаен 125.63 142.61 121000
  Ателие 5 двустаен 64.45 72.92 66600
VІІ и VІІІ Ап. 25-І ниво четирист. 132.22 148.30 продаден
  ІІ ниво   72.52 81.27 продаден
  Ап. 26-І ниво четирист. 109.77 124.26 177800
  ІІ ниво   82.90 92.81
      192.67 217.07  
  Ап. 27-І ниво четирист. 82.84 92.91 141000
  ІІ ниво   65.29 72.86
      148.13 165.77  
VІІІ Ап.28 двустаен 95.46 106.09

88500

           
        3551.13  

 

обект F1 – ЗП кв.м.   К % идеална част F1+F2 РЗП кв.м. ЦЕНА В ЕВРО
ПМ 1 12.32 7884.80 3.8218 28.42 11500
ПМ 2 12.40 7936.00 3.8466 28.60 11500
ПМ 3 12.30 7872.00 3.8156 28.37 запазено
ПМ 4 12.38 7923.20 3.8404 28.56 11500
ПМ 5 12.36 7910.40 3.8342 28.51 11500
ПМ 6 12.45 7968.00 3.8621 28.72 11500
ПМ 7 12.29 7865.60 3.8125 28.35 11500
ПМ 8 12.24 7833.60 3.7970 28.24 11500
ПМ 9 12.17 7788.80 3.7753 28.07 11500
ПМ 10 12.40 7936.00 3.8466 28.60 заето
ПМ 11 12.40 7936.00 3.8466 28.60 заето
ПМ 12 12.40 7936.00 3.8466 28.60 заето
ПМ 13 12.57 8044.80 3.8994 29.00 запазено
ПМ 14 12.28 7859.20 3.8094 28.33 11500
ПМ 15 12.39 7929.60 3.8435 28.58 11500
ПМ 16 12.50 8000.00 3.8777 28.83 11500
ПМ 17 10.45 6688.00 3.2417 24.11 11500
ПМ 18 15.94 10201.60 4.9448 36.77 11500
ПМ 19 12.32 7884.80 3.8218 28.42 11500
ПМ 20 12.40 7936.00 3.8466 28.60 11500
ПМ 21 12.35 7904.00 3.8311 28.49 11500
ГАРАЖ 1 48.84 39072.00 18.9385 128.62 заето
           
  310.15 206310.40 100.00 731.41  

ВИЖ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯТА

Напред