ЦЕНИ

Етаж N.ап. Съдърж. На обекта Жилище чиста площ РЗП кв.м. цена в евро
Първи офис   73.60 83.78 продаден
  образ.ц.-І н.   128.72 146.52 продаден
  ІІ ниво   179.02 203.78 продаден
  Ап. 1-І ниво четирист. 78.42 89.10 продаден
  ІІ ниво   65.45 75.05 продаден
  Ап. 2-І ниво тристаен + 100кв.м двор 61.25 69.20 запазен
  ІІ ниво   59.34 67.79
      120.59 136.99  
Втори Ап. 3 двустаен 57.56 64.98 запазен
  Ателие 1 двустаен 64.45 72.75   запазено
Трети Ап. 5 тристаен 110.72 125.38 продаден
  Ап. 6 двустаен 65.45 74.77 продаден
  Ап. 7 двустаен 65.45 74.77  запазен
  Ап. 8 тристаен 125.63 142.61 запазен
  Ателие 2 двустаен 64.45 72.92 запазено
Четвърти Ап.10 тристаен 110.72 125.68 продаден
  Ап. 11 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 12 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 13 тристаен 125.63 142.61 запазен
  Ателие 3 двустаен 64.45 72.92 запазено
Пети Ап. 15 тристаен 110.72 125.68 запазен
  Ап. 16 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 17 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 18 тристаен 125.63 142.61 запазен
  Ателие 4 двустаен 64.45 72.92 запазен
Шести Ап. 20 тристаен 110.72 125.68 запазен
  Ап. 21 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 22 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 23 тристаен 125.63 142.61 продаден
  Ателие 5 двустаен 64.45 72.92 запазено
VІІ и VІІІ Ап. 25-І ниво четирист. 132.22 148.30 продаден
  ІІ ниво   72.52 81.27 продаден
  Ап. 26 тристаен 93.80 106.93 запазен
  Ап. 27-І ниво четиристаен/мезонет 99.31 113.21 запазен
  ІІ ниво   65.17 74.29
      164.48 187.50  
VІІІ Ап.28-І ниво тристаен / четирист. 91.39 104.18 продаден
  ІІ ниво   87.92 100.23  
      179.85 204.41  

                                    

обект F1 – ЗП кв.м.   К % идеална част F1+F2 РЗП кв.м. ЦЕНА В ЕВРО
ПМ 1 12.32 7884.80 3.8218 28.42 запазено
ПМ 2 12.40 7936.00 3.8466 28.60 продадено
ПМ 3 12.30 7872.00 3.8156 28.37 запазено
ПМ 4 12.38 7923.20 3.8404 28.56 запазенo
ПМ 5 12.36 7910.40 3.8342 28.51 запазенo
ПМ 6 12.45 7968.00 3.8621 28.72 продадено
ПМ 7 12.29 7865.60 3.8125 28.35 продадено
ПМ 8 12.24 7833.60 3.7970 28.24 запазено
ПМ 9 12.17 7788.80 3.7753 28.07 запазено
ПМ 10 12.40 7936.00 3.8466 28.60 продадено
ПМ 11 12.40 7936.00 3.8466 28.60 продадено
ПМ 12 12.40 7936.00 3.8466 28.60 продадено
ПМ 13 12.57 8044.80 3.8994 29.00 запазено
ПМ 14 12.28 7859.20 3.8094 28.33 продадено
ПМ 15 12.39 7929.60 3.8435 28.58 продадено
ПМ 16 12.50 8000.00 3.8777 28.83 запазенo
ПМ 17 10.45 6688.00 3.2417 24.11 запазенo
ПМ 18 15.94 10201.60 4.9448 36.77 запазено
ПМ 19 12.32 7884.80 3.8218 28.42 продадено
ПМ 20 12.40 7936.00 3.8466 28.60 запазено
           
ГАРАЖ 1 48.84 39072.00 18.9385 128.62 продаден
           
  310.15 206310.40 100.00 731.41  

                 

ВИЖ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯТА

Напред