ЦЕНИ

Етаж N.ап. Съдърж. На обекта Жилище чиста площ РЗП кв.м. цена в евро
Първи офис   73.60 83.78 продаден
  образ.ц.-І н.   128.72 146.52 продаден
  ІІ ниво   179.02 203.78 продаден
  Ап. 1-І ниво четирист. 78.42 89.10 продаден
  ІІ ниво   65.45 75.05 продаден
  Ап. 2-І ниво тристаен + 100кв.м двор 61.25 69.20 запазен
  ІІ ниво   59.34 67.79
      120.59 136.99  
Втори Ап. 3 двустаен 57.56 64.98 запазен
  Ателие 1 двустаен 64.45 72.75   запазено
Трети Ап. 5 тристаен 110.72 125.38 продаден
  Ап. 6 двустаен 65.45 74.77 продаден
  Ап. 7 двустаен 65.45 74.77  запазен
  Ап. 8 тристаен 125.63 142.61 запазен
  Ателие 2 двустаен 64.45 72.92 запазено
Четвърти Ап.10 тристаен 110.72 125.68 продаден
  Ап. 11 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 12 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 13 тристаен 125.63 142.61 109 900
  Ателие 3 двустаен 64.45 72.92 запазено
Пети Ап. 15 тристаен 110.72 125.68 запазен
  Ап. 16 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 17 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 18 тристаен 125.63 142.61 запазен
  Ателие 4 двустаен 64.45 72.92 запазен
Шести Ап. 20 тристаен 110.72 125.68 запазен
  Ап. 21 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 22 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 23 тристаен 125.63 142.61 109 900
  Ателие 5 двустаен 64.45 72.92 запазено
VІІ и VІІІ Ап. 25-І ниво четирист. 132.22 148.30 продаден
  ІІ ниво   72.52 81.27 продаден
  Ап. 26 тристаен 93.80 106.93 запазен
  Ап. 27-І ниво четирист. 99.31 113.21 143 900
  ІІ ниво   65.17 74.29
      164.48 187.50  
VІІІ Ап.28-І ниво тристаен / четирист. 91.39 104.18 запазен
  ІІ ниво   87.92 100.23  
      179.85 204.41  

                                    

обект F1 – ЗП кв.м.   К % идеална част F1+F2 РЗП кв.м. ЦЕНА В ЕВРО
ПМ 1 12.32 7884.80 3.8218 28.42 запазено
ПМ 2 12.40 7936.00 3.8466 28.60 10900
ПМ 3 12.30 7872.00 3.8156 28.37 запазено
ПМ 4 12.38 7923.20 3.8404 28.56 10900
ПМ 5 12.36 7910.40 3.8342 28.51 10900
ПМ 6 12.45 7968.00 3.8621 28.72 10900
ПМ 7 12.29 7865.60 3.8125 28.35 10900
ПМ 8 12.24 7833.60 3.7970 28.24 запазено
ПМ 9 12.17 7788.80 3.7753 28.07 запазено
ПМ 10 12.40 7936.00 3.8466 28.60 заето
ПМ 11 12.40 7936.00 3.8466 28.60 заето
ПМ 12 12.40 7936.00 3.8466 28.60 заето
ПМ 13 12.57 8044.80 3.8994 29.00 запазено
ПМ 14 12.28 7859.20 3.8094 28.33 10900
ПМ 15 12.39 7929.60 3.8435 28.58 10900
ПМ 16 12.50 8000.00 3.8777 28.83 10900
ПМ 17 10.45 6688.00 3.2417 24.11 10900
ПМ 18 15.94 10201.60 4.9448 36.77 запазено
ПМ 19 12.32 7884.80 3.8218 28.42 10900
ПМ 20 12.40 7936.00 3.8466 28.60 10900
ПМ 21 12.35 7904.00 3.8311 28.49 10900
ГАРАЖ 1 48.84 39072.00 18.9385 128.62 заето
           
  310.15 206310.40 100.00 731.41  

                 

ВИЖ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯТА

Напред