ЦЕНИ

Етаж N.ап. Съдърж. На обекта Жилище чиста площ РЗП кв.м. цена в евро
Първи офис   73.60 83.78 продаден
  образ.ц.-І н.   128.72 146.52 продаден
  ІІ ниво   179.02 203.78 продаден
  Ап. 1-І ниво четирист. 78.42 89.10 продаден
  ІІ ниво   65.45 75.05 продаден
  Ап. 2-І ниво тристаен 61.25 69.20 123260
  ІІ ниво   59.34 67.79
      120.59 136.99  
Втори Ап. 3 двустаен 57.56 64.98 запазен
  Ап. 4 двустаен 64.45 72.75 59900
Трети Ап. 5 тристаен 110.72 125.38 продаден
  Ап. 6 двустаен 65.45 74.77 продаден
  Ап. 7 двустаен 65.45 74.77  запазен
  Ап. 8 тристаен 125.63 142.61 105800
  Ап. 9 двустаен 64.45 72.92 59900
Четвърти Ап.10 тристаен 110.72 125.68 продаден
  Ап. 11 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 12 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 13 тристаен 125.63 142.61 108660
  Ап. 14 двустаен 64.45 72.92 59900
Пети Ап. 15 тристаен 110.72 125.68 запазен
  Ап. 16 двустаен 65.45 74.77

запазен

  Ап. 17 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 18 тристаен 125.63 142.61 108660
  Ап. 19 двустаен 64.45 72.92 запазен
Шести Ап. 20 тристаен 110.72 125.68 99000
  Ап. 21 двустаен 65.45 74.77 61500
  Ап. 22 двустаен 65.45 74.77 запазен
  Ап. 23 тристаен 125.63 142.61 108660
  Ап. 24 двустаен 64.45 72.92 59900
VІІ и VІІІ Ап. 25-І ниво четирист. 132.22 148.30 продаден
  ІІ ниво   72.52 81.27 продаден
  Ап. 26-І ниво четирист. 109.77 124.26 156290
  ІІ ниво   82.90 92.81
      192.67 217.07  
  Ап. 27-І ниво четирист. 82.84 92.91 123320
  ІІ ниво   65.29 72.86
      148.13 165.77  
VІІІ Ап.28 двустаен 95.46 106.09 80120
           
        3551.13  
обект F1 – ЗП кв.м.   К % идеална част F1+F2 РЗП кв.м. ЦЕНА В ЕВРО
ПМ 1 12.32 7884.80 3.8218 28.42 10,200
ПМ 2 12.40 7936.00 3.8466 28.60 10,200
ПМ 3 12.30 7872.00 3.8156 28.37 запазено
ПМ 4 12.38 7923.20 3.8404 28.56 10,200
ПМ 5 12.36 7910.40 3.8342 28.51 10,200
ПМ 6 12.45 7968.00 3.8621 28.72 10,200
ПМ 7 12.29 7865.60 3.8125 28.35 10,200
ПМ 8 12.24 7833.60 3.7970 28.24 10,200
ПМ 9 12.17 7788.80 3.7753 28.07 10,200
ПМ 10 12.40 7936.00 3.8466 28.60 заето
ПМ 11 12.40 7936.00 3.8466 28.60 заето
ПМ 12 12.40 7936.00 3.8466 28.60 заето
ПМ 13 12.57 8044.80 3.8994 29.00 запазено
ПМ 14 12.28 7859.20 3.8094 28.33 10,200
ПМ 15 12.39 7929.60 3.8435 28.58 10,200
ПМ 16 12.50 8000.00 3.8777 28.83 10,200
ПМ 17 10.45 6688.00 3.2417 24.11 10,200
ПМ 18 15.94 10201.60 4.9448 36.77 10,200
ПМ 19 12.32 7884.80 3.8218 28.42 10,200
ПМ 20 12.40 7936.00 3.8466 28.60 10,200
ПМ 21 12.35 7904.00 3.8311 28.49 10,200
ГАРАЖ 1 48.84 39072.00 18.9385 128.62 заето
           
  310.15 206310.40 100.00 731.41  

ВИЖ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯТА

Напред