Паркоместа, кота -2,90

обект F1 – ЗП кв.м.   К % идеална част F1+F2 РЗП кв.м. ЦЕНА В ЕВРО
ПМ 1 12.32 7884.80 3.8218 28.42 запазено
ПМ 2 12.40 7936.00 3.8466 28.60 продадено
ПМ 3 12.30 7872.00 3.8156 28.37 запазено
ПМ 4 12.38 7923.20 3.8404 28.56 запазено
ПМ 5 12.36 7910.40 3.8342 28.51 запазено
ПМ 6 12.45 7968.00 3.8621 28.72 запазено
ПМ 7 12.29 7865.60 3.8125 28.35 запазено
ПМ 8 12.24 7833.60 3.7970 28.24 запазено
ПМ 9 12.17 7788.80 3.7753 28.07 запазено
ПМ 10 12.40 7936.00 3.8466 28.60 продадено
ПМ 11 12.40 7936.00 3.8466 28.60 продадено
ПМ 12 12.40 7936.00 3.8466 28.60 продадено
ПМ 13 12.57 8044.80 3.8994 29.00 запазено
ПМ 14 12.28 7859.20 3.8094 28.33 запазено
ПМ 15 12.39 7929.60 3.8435 28.58 запазено
ПМ 16 12.50 8000.00 3.8777 28.83 запазено
ПМ 17 10.45 6688.00 3.2417 24.11 запазено
ПМ 18 15.94 10201.60 4.9448 36.77 запазено
ПМ 19 12.32 7884.80 3.8218 28.42 запазено
ПМ 20 12.40 7936.00 3.8466 28.60 запазено
ПМ 21 12.35 7904.00 3.8311 28.49 запазено
ГАРАЖ 1 48.84 39072.00 18.9385 128.62 продаден
           
  310.15 206310.40 100.00 731.41